Rene Saarsoo bio photo

Rene Saarsoo

Väike alatu progeja.

Twitter Facebook Github

Facebooki häkk

Moluraamatu mehed on tulnud välja uue PHP-variandiga, millele nad on nimeks andnud Hack. No muidugi, mis muud moodi sa seda PHP-d üldse nimetama peaksidki? Minu kiire ülevaatuse põhjal on Hack oluliselt parem kui harilik PHP - mis muidugi pole mingi eriline näitaja, sest noh, PHP.

Staatiline tüüpimine

Hack laiendab PHP süntaksit hulga erinevate staatilise tüüpimise võimalustega. Parim mida PHP selle koha pealt suudab on nõuda, et funktsiooni parameetrid oleksid teatava klassi instantsid, massiivid või funktsiooni-objektid:

function test_class(MyClass $obj) { }
function test_array(array $arr) { }
function test_func(callable $fn) { }

Olulise piiranguna aga ei saa nõuda, et parameeter oleks string või number, mis on pehmelt öeldes elementaarne puudujääk.

Hack lahendab selle probleemi, ja võimaldab tüüpida ka funktsioonide tagastatavad väärtused ning klasside atribuudid:

class MyClass {
  const int MY_CONST = 0;

  private string $x = "";

  public function increment(int $x): int {
    return $x + 1;
  }
}

Hüvasti nullid

Kuid parim nende tüüpide juures on see, et vaikimisi pole nad nullitavad, mis on oluline edasiminek, sest ootamatud null väärtused toovad kaasa vaid pahandust.

Kui näiteks tahame lubada, et eeldoodud increment meetodi parameetriks saab anda ka nulli, siis peame seda spetsiaalse süntaksiga märkima:

public function increment(?int $x): int {
  return $x + 1;
}

Sellise koodi peale pistab aga Hacki tüübikontrollija kisama, sest + operaatorit ei saa nulliga kasutada. Peame lisama kontrolli juhuks kui $x on null.

public function increment(?int $x): int {
  if (is_null($x)) {
    return 1;
  }
  return $x + 1;
}

Normaalsed massiivid ja lambdad

Vanasti käis massiividega arveldamine PHP-s array() konstruktsiooni ja foreach tsükli abil:

$numbers = array(1, 2, 3, 4);
$squares = array();
foreach ($numbers as $x) {
  $squares[] = $x * $x;
}

Tänapäeval saab massiivid kirja panna nurksulgude vahele ning array_map()-i ja anonüümse funktsiooni abil kenasti transformeerida:

$numbers = [1, 2, 3, 4];
$squares = array_map(function($x) { return $x * $x; }, $numbers);

Hack toob keelde juurde aga uue kollektsioonide kogu, kus on eraldi andmetüüp massiivide (Vector) ja räsitabelite (Map) jaoks. Erinevalt PHP massiividest käituvad need nagu harilikud objektid, ning globaalsete funktsioonide virr-varri asemel on neil kõigil lihtne ja arusaadav komplekt meetodeid.

PHP anonüümsetele funktsioonidele pakub Hack aga välja lihtsama ja lühema alternatiivse süntaksi:

$numbers = Vector {1, 2, 3, 4};
$squares = $numbers->map( $x ==> $x * $x );

Oli ka aeg. Ma pole siiamaani suutnud meelde jätta, et array_filter() võtab esimese argumendina funktsiooni ning array_map() esimesena hoopis massiivi. Või oli see vastupidi?

Puhtalt selle normaalse kollektsioonide API pärast võtaksin mina Hack-i juba hommepäev kasutusse. Need on tõesti suurepärased alternatiivid PHP õnnetutele massiivide.

Siinkohal jääb mul vaid üks küsimus…

Aga stringid?

Miks pole Moluraamatu meeskond midagi ette võtnud selleks et ka stringide API-t inimsõbralikumaks muuta. On ju erinevad stringi-funktsioonid täpselt samasugune sasipundar nagu massiivide puhul.

Näiteks on PHP-s 2 funktsiooni stringide ühendamiseks (implode ja join), tervelt 4 nende jupitamiseks (explode, srt_split, split, strtok), ja lausa 6 neist alamstringide otsimiseks (strstr, strchr, stristr, strrchr,strpos, strpbrk, preg_match).

Ei ole ju palju tahta üht lihtsat stringi API-t nagu:

$s = "Hello, world!";

$s->split("/ /");

$s->replace("/replace-me/", "with this");

PHP stringid on küll primitiivsed andmetüübid mitte objektid, aga ei tohiks olla ju eriti keerukas implementeerida automaatne stringi andmetüübi konverteerimine stringi objektiks kui tema peal -> operaatorit kasutatakse (nagu näiteks Javas ja JavaScriptis).

Ma jään lootma, et Moluraamatu poisid siiski plaanivad ka stringide osas midagi ette võtta, ning siiamaani on olnud lihtsalt suurema prioriteediga rangemat tüübikontrolli ja kiiremat koodi toetavad featuurid.

Igatahes on Hack juba praegu palju parem häkk kui PHP.