Rene Saarsoo bio photo

Rene Saarsoo

Väike alatu progeja.

Twitter Facebook Github

Sportlyzeri test-ülesanne

Kandsin RR Software lõplikult maha ning suundusin taas tööotsingutele. Sedapuhku tatsasid mu jalakesed Sportlyzeri ukse taha. Rääkisime juttu, ning seejärel saadeti testülesanne, mille sisu oli järgmine:

Testülesanne

Pildifaili natuke lähemalt uurides selgus ka tegelik ülesande sisu. Kuid selleks polnud mitte vallatute pärdikutega semmimine vaid hiiglaslikes JavaScripti failides sobramine.

Esimene ülesanne

Materjaliks oli antud üks Sportlyzeri rakenduse HTML lehekülg, mis oli lihtsalt brauseriga maha salvestatud, ning millele ma pidin JavaScriptis natuke täiendavat funktsionaalsust kirjutama. Lisatav funktsionaalsus oli väga lihtne, kuid suurem küss seisnes selles, kuidas leida sellest tuhanderealisest HTML failist see õige koht kuhu seda külge pookida.

JavaScripti poole pealt oli see fail aga paras sasipundar, sisaldades:

 • 12 linki erinevatele JavaScripti teekidele (osad minifitseeritud).
 • 5 linki Sprotlyzeri enda JavaScripti failidele.
 • 10 HTML-i sisest JavaScripti blokki.
 • sadakond onclick atribuuti funktsioonide väljakutsetaga.

Siit võis järeldada, et Sportlyzeril puudub JavaScripti konkateneerimise ja minifitseerimise süsteem, ning üldse on nende JavaScripti kood üksjagu lohakas.

Seejärel hakkas mulle silma sport.js nimeline hiiglaslik 4000-realine fail, kus sees paistis suurem hulk kõiksugu kraami:

 • 3 JavaScripti teeki (üks neist minifitseeritud koodiga).
 • 84 globaalset funktsiooni
 • 9 globaalset muutujat
 • 5 klassi
 • 7 lisameetodit Date, String ja Object klassidele.
 • 4 pluginat jQueryle.
 • 3 jQuery väljakutset
 • 2 ülekirjutatud funktsiooni: onerror ja alert
 • 1 hiiglaslik sportlyzer alias spl objekt.

Ehk kokku 115 globaalset definitsiooni, kõik üpris segiläbi ilma erilise struktuurita.

Ma alguses arvasin, et see neil siiski on mingi JavaScripti konkateneerimise süsteem, mille töö läbi seesinatsene fail on saadud - see selgitaks, miks Sportlyzeri enda koodi vahele on torgatud ka paari välist teeki ning veits minifitseeritud koodi.

Aga ei… automaatne konkateneerija ei paigutaks välise teegi kommenteeri ja koodi vahele natuke Sportlyzeri enda funktsioone - seda suudab vaid inimene.

Nojah siis…

Lõpptulemusena polnud mul tarvis olemasolevat JavaScripti näppida, vaid tuli üksnes HTML-iga liidestuda. Kirjutasin oma koodi eraldi JavaScripti ja CSS-i failidesse ning viskasin kaks tag-i lehekülje lõppu.

Teine ülesanne

Materjal oli taas samasugune - lihtsalt üks teine HTML-lehekülg. Sedapuhku tuli liidestada HighCharts graafiku peal hiirega liikumine Google Mapsi peal liikuva markeriga.

Triviaalne, sest Medianis oldud ajal sai Google Mapsi peale kirjutatud märksa keerukamat funktsionaalsust.

Takerdusin aga HighChartsi API taha. Paistis, et olemasolev HighCharts-i graafik ei lase endale niisama lihtsasti lisada uusi kuulareid. Lõpuks mingi häki läbi mul see siiski õnnestus.

Siis aga saabus suuremat sorti segadus andmetega. Väga raske oli aru saada, milliseid andmeid seal HighChartsi sündmuse objektis saaksin ma kasutada kaardipunkti andmestikuga liidestumiseks.

Viimases hädas pöördusin Skype-i teel Sportlyzeri arendaja poole ning selgus, et olin jätnud kahe silma vahele jupi üleasande tekstist, kus mainiti, et:

eventi siseselt on võimalik teada saada punkti x koordinaati (ehk aega millisekundites) ja selle järgi on võimalik andmetest leida ka õige koordinaat.

Tõsijutt. Kahjuks ei sobitunud need graafikust saadud UNIX-i ajatemplid GPS-punktide andestikus olevatega. Pidin teostama kahend-otsingu üle punktide, leidmaks kõige lähima ajatempliga punkt, ning paigutasin markeri tollele positsioonile.

Hakkas tööle, nagu valatud…

Võta nüüd kinni, kas ma tegin midagi valesti, et need ajatemplid ei kattunud, või oli see ülesanne tahtlikult veits keerukam tehtud, või polnud ka Sportlyzeri arendajad ise teadlikud, et need andmestikud ei punkti pealt ei ühti.