Rene Saarsoo bio photo

Rene Saarsoo

Väike alatu progeja.

Twitter Facebook Github

Ports üleliigset koodi

Nõndapsi. Olen tagasi tööl päris ettevõttes, ning see kood mida ma mind tervitavas koodibaasis näen, ei pane mind just rõõmust hüppama.

Täna sattusin sellise eluka otsa:

public function run()
{
  $currentDate = new DateTime();
  $sql = 'select u.id as user_id, ud.first_name, ud.last_name, us.id as shift_id from ';
  $sql.= 'user u ';
  $sql.= 'straight_join user_details ud on ud.user_id = u.id ';
  $sql.= 'left join user_shift us on us.user_id = u.id and us.time_from <= \''.date('Y-m-d H:i:s',$currentDate->getTimestamp()).'\' and us.time_to >= \''.date('Y-m-d H:i:s',$currentDate->getTimestamp()).'\' ';
  $sql.= 'where u.status = 3 and u.is_candidate = 1 ';
  $sql.= 'order by us.id DESC, ud.first_name, ud.last_name;';
  
  $rows = Yii::app()->db->createCommand($sql)->queryAll();
  
  $staffList = array();
  
  $i = 0;
  if(isset($rows) && $rows != null && !empty($rows)){
    foreach($rows as $row) {
      $staffList[$i]['user_id'] = $row['user_id'];
      $staffList[$i]['first_name'] = $row['first_name'];
      $staffList[$i]['last_name'] = $row['last_name'];
      $staffList[$i]['shift_id'] = $row['shift_id'];
      $i++;
    }
  }
  
  $this->render('StaffList', array('staffArray'=>$staffList));
}

Esmapilgul ei paistnudki see kood nii halb. Mahub teine ju ilusasti ühele leheküljele. Kuid lähemal uurimisel hakkasid silma mitmed probleemid.

SQL

Ma isiklikult ei koostaks SQL-i sellise konkateneerimiste jadana, vaid looksin lihtsalt mitmerealise stringi – aga see on rohkem stiili küsimus. Kuid eriliselt kummaline näib see kuidas sisestatakse sellesse SQL-i hetke kuupäeva ja aega:

$currentDate = new DateTime();
date('Y-m-d H:i:s',$currentDate->getTimestamp());

Millegipärast näeb see kood hirmsasti vaeva, et tekitada DateTime objekt, millelt omakorda pärida Unixi ajatempel, mis aga on ju niikuinii date funktsiooni vaike-parameeter ning sama tulemuse annab lihtsalt:

date('Y-m-d H:i:s');

Lõppeks sisestatakse see kuupäev SQL-i, kuid sama tulemuse saaksime ju ka SQL-i enda NOW() funktsiooniga…

Tingimus

Jättes kahe silma vahele pöördumise globaalse Yii instantsi poole, leiame järgmisena koodist ühe huvitava tingimuslause:

if(isset($rows) && $rows != null && !empty($rows)){

Siin on midagi ülearu:

 • isset kontrollib et muutuja poleks defineerimata või null. empty kuntrollib et muutuja poleks tühi või null. Seega kontroll $rows != null on üleliigne.

 • Eelnevast koodist näeme muutuja $rows defineerimist, seega on ka isset üleliigne. Pole mõtet kontrollida funktsiooni kohalike muutujate eksisteerimist.

 • Uurides Yii raamistiku dokumentatsiooni saame teada, et queryAll() tagastab alati massiivi, seega pole empty vajalik null väärtuse tuvastamiseks. Võibolla on siis tarvis meil vältida tühja massiivi? Aga ei… ka mitte seda. Sellisel juhul jääb järgnev foreach vahele kõige loomulikumal moel - üle tühja massiivi käiakse 0 korda.

Seega, kogu see if on täiesti ebavajalik.

Tsükkel

Aga asugem tsükli kallale. Ilma tolle if-ita näeb see välja säärane:

$staffList = array();

$i = 0;
foreach($rows as $row) {
  $staffList[$i]['user_id'] = $row['user_id'];
  $staffList[$i]['first_name'] = $row['first_name'];
  $staffList[$i]['last_name'] = $row['last_name'];
  $staffList[$i]['shift_id'] = $row['shift_id'];
  $i++;
}

See on nüüd küll veits kummaline. Miks on meil vaja toda $i muutujat? Me võiksime ju massiivi lihtsalt uusi elemente juurde lükkida:

$staffList = array();
foreach($rows as $row) {
  $staffList[]= array(
    'user_id' => $row['user_id'],
    'first_name' => $row['first_name'],
    'last_name' => $row['last_name'],
    'shift_id' => $row['shift_id'],
  );
}

Oo.. see sai küll palju lihtsam… aga mida kogu see tsükkel üldse saavutada püüab? Kas see mitte ei kirjuta täpselt sama nimega välju ühest massiivist lihtsalt teise?

Oi jah… tuleb välja et suurem osa sellest koodist on täiesti üleliigne.

public function run()
{
  $sql = 'SELECT u.id as user_id, ud.first_name, ud.last_name, us.id AS shift_id FROM ';
  $sql.= 'user u ';
  $sql.= 'STRAIGHT_JOIN user_details ud ON ud.user_id = u.id ';
  $sql.= 'LEFT JOIN user_shift us ON us.user_id = u.id AND us.time_from <= NOW() AND us.time_to >= NOW() ';
  $sql.= 'WHERE u.status = 3 AND u.is_candidate = 1 ';
  $sql.= 'ORDER BY us.id DESC, ud.first_name, ud.last_name;';

  $staffList = Yii::app()->db->createCommand($sql)->queryAll();

  $this->render('StaffList', array('staffArray' => $staffList));
}